Tag Archives

ผู้คนมากมาย ค้นหาความสำเร็จมาทั้งชีวิต บางคนพึ่งเริ่มต้นเดินทาง บางคนเดินทางมายาวนาน ระหว่างทางพบเจอเรื่องราวมากมาย หลากหลาย สู้บ้าง เหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง ลุกได้บ้าง ลุกไม่ได้บ้าง เฝ้าเวียนถามตัวเอง เมื่อไหร่เราจะพบความสำเร็จแบบคนอื่นเขาบ้างซักที

ทัศนคติความสำเร็จ (Success Mindset)

ผู้คนมากมาย ค้นหาความสำเร็จมาทั้งชีวิต บางคนพึ่งเริ่มต้นเดินทาง บางคนเดินทางมายาวนาน ระหว่างทางพบเจอเรื่องราวมากมาย หลากหลาย สู้บ้าง เหนื่อยบ้าง ท้อบ้าง ลุกได้บ้าง ลุกไม่ได้บ้าง เฝ้าเวียนถามตัวเอง เมื่อไหร่เราจะพบความสำเร็จแบบคนอื่นเขาบ้างซักที